<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling den 8. februar 2018, kl. 19.00 i “Martinsen Lounge” i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Skrevet torsdag d. 18. januar 2018

Indkaldelse til generalforsamling annonceret i ugebladene i uge 4

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt
senest den 25. januar 2018 til formanden Marius Trip, “kamatrip@skjern-net.dk”