<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skive

Skrevet torsdag d. 23. februar 2023

Hjerteforeningen Skive har afholdt ordinær generalforsamling den 20. februar i Aktivitetscentret Ny Skivehus. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev efter forslag fra bestyrelsen ændret fra syv til fem medlemmer. Der var genvalg til Tina Hede Møller og Else Bjerring for to år. Der var ligeledes genvalg til suppleanterne for et år. Jan Schmidt som 1. suppleant og Krista Høgh Mogensen som 2. suppleant. Bestyrelsen har nu konstitueret sig således: Tina Hede Møller formand, Hanne Christensen næstformand, Jørgen Aggerholm kasserer, Per Søegaard sekretær samt Else Bjerring.