<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skive

Hjerteforeningen Skive generalforsamling den 20. februar

Skrevet onsdag d. 8. februar 2023

Hjerteforeningen Skive generalforsamling
Mandag den 20. februar kl. 19.00-21.00
Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15 A.
Dagsorden
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Poul Erik Christensen
2. Bestyrelsens beretning.
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
4. Indkomne forslag. (skal indsendes til formanden senest d. 3. februar 2023)
– Hjerteforeningen fik nye vedtægter i 2022 på repræsentantskabsmødet. Således at lokalafdelinger
fremover ledes af en bestyrelse på mellem 3-7 medlemmer.
Bestyrelsen foreslår at der fremover kun er 5 medlemmer i bestyrelsen – det bliver sværere og sværere
at rekruttere medlemmer til bestyrelsen og de bundne opgaver er faldet væk, f.eks. blodtryksmåling,
hjælp til vaccination, landsindsamling/uddeling osv.
5. Valg til bestyrelse for 2 år. (2023-25)
På valg:
Lene Krag, modtager ikke genvalg
Klaus Lykke, modtager ikke genvalg
Else Bjerring, modtager genvalg – bestyrelsen forslår genvalg
Tina Hede Møller, modtager genvalg – bestyrelsen foreslår genvalg

6. Valg af 2 suppleanter, for 1 år
På valg:
1. suppleant – Jan Schmidt, modtager genvalg – bestyrelsen foreslår genvalg
2. suppleant – Krista Høgh Mogensen, modtager genvalg – bestyrelsen foreslår genvalg
7. Eventuelt.