<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skanderborg

Nye kandidater til Hjerteforeningen Skanderborgs bestyrelse

Skrevet søndag d. 14. februar 2021

I Skanderborg Kommune ønsker vi fortsat at sikre lokal tilstedeværelse med foredrag, motion og andre arrangementer for hjertepatienter og deres pårørende. Til det har vi lige nu brug for lokal opbakning.

I år træder den hidtidige bestyrelse tilbage efter mange års bidrag til hjertesagen. Derfor søger vi dig, som vil være med til at opbygge og videreføre foreningen gennem et godt samarbejde i Skanderborg, Ry, Hørning, Galten, og omegnsbyerne. Vi søger både bestyrelsesmedlemmer, en med særlig interesse for at varetage en formandspost og en med interesse som kasserer.

Der vil selvfølgelig være hjælp og opbakning til etablering fra Hjerteforeningens lokale frivilligkonsulent. Du kan herunder læse mere om opgaver og hvad du kan forvente.

Hvad er en lokalforening
Hjerteforeningen har lokalforeninger over det meste af landet, som er båret af frivillige kræfter og sikrer Hjerteforeningens landsdækkende tilstedeværelse med oplysning, forebyggelse og patientstøtte. En lokal bestyrelse består af 5-7 medlemmer, hertil kommer mulighed for to suppleanter og et ubegrænset antal øvrige frivillige.

Lokalforeningerne har vide rammer for aktiviteter, så længe de ligger inden for Hjerteforeningens formål.

Lokalforeningerne har indflydelse på Hjerteforeningens arbejde gennem fx regionsmøder, hvor lokalforeningerne har mulighed for dialog med Hjerteforeningens daglige ledelse.

Hvad kan du forvente af Hjerteforeningen? 

 • At blive del af et meningsfuldt og positivt lokalt fællesskab
 • At være med til at sætte projekter og aktiviteter i gang
 • At indgå i et større nationalt netværk af frivillige
 • At dit nej til en opgave respekteres
 • At få mulighed for at deltage i relevante kurser og udvikle dig fagligt eller personligt
 • At få dækket dine omkostninger jf. foreningens retningslinjer
 • At få information bl.a. via frivillignet.hjerteforeningen.dk og Frivillignyt 

Hvad skal man kunne, for at være med? 

Du og dine kolleger er et synligt og betydningsfuldt aktiv for Hjerteforeningen, men det er ikke nødvendigt at have en bestemt baggrund. Lysten til at være med sammen med andre, er det vigtigste. Vi ønsker dog:

 • Du er engageret, samarbejdsorienteret og ansvarsfuld
 • Du vil støtte op om Hjerteforeningens formål og mål
 • Du tager åbent og godt imod nye frivillige og bidrager til et rart miljø for alle at være del af
 • Du arbejder på at synliggøre Hjerteforeningen positivt i lokalområdet

Er du – eller en du kender – interesseret?
I Skanderborg Kommune ønsker vi en fortsat sikring af velkørende aktiviteter såsom hjertecafeer, gåture på Hjertestier, og foredrag, ligesom vi ønsker at etablere lokale hjertemotionshold med motion og fællesskab. Der er altid støtte at hente fra den lokale frivilligkonsulent og øvrige medarbejdere, ligesom du bliver en del af et regionalt og nationalt netværk af bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Du står derfor ikke alene.
Der vil være minimum fire årlige bestyrelsesmøder, frivilligt tilbud om diverse regionale møder/kurser herforuden og dertil hvad bestyrelsen sammen finder på af aktiviteter.

For mere information: Tilmeld dig orienteringsmødet (se under arrangementer her på siden) eller kontakt Hjerteforeningens frivilligkonsulent Anette Nielsen på tlf. 61 33 56 26 eller mail: [email protected]

Din indsats bidrager til, at vi i Hjerteforeningen i fællesskab kan sætte større fokus på sundhed og forebyggelse, hjælpe flere patienter og pårørende og sikre hjertesagen endnu større indflydelse. Din indsats er afgørende for Hjerteforeningens forankring og er med til at brede hjertesagen ud i hele landet.

Med hjertelige hilsener
På vegne af Hjerteforeningen Skanderborg, bestyrelsen