<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 10. marts kl. 17

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Onsdag den 10. marts kl. 17

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse: Grundet udsat generalforsamling i 2020 (pga. corona) er alle på valg.
    Bestyrelsen i Skanderborg har valgt at takke af efter mange års flot indsats. Vi søger derfor interesserede, som har lyst til at være med til at videreføre og opbygge et godt samarbejde om fortsat at sikre tilgængelighed af tilbud lokalt for patienter og pårørende.
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på mail til formand Jan Pedersen på mail: japeders1947@gmail.com

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig via nedenstående link. Mødet forventes at vare max 1 time.

Tilmeld dig – klik her

Vi søger både ”almindelige” bestyrelsesmedlemmer og en med interesse for hhv. regnskab (til kassererposten) og formandskab. I det vedhæftede kan du læse mere om bestyrelsesarbejde i Hjerteforeningen.

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at Hjerteforeningens frivilligkonsulent Anette Nielsen på tlf. 61 33 56 26 eller mail anetten@hjerteforeningen.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Hjerteforeningen Skanderborg

Praktiske oplysninger

Sted
Link fremsendes forud for generalforsamlingen. For tilmelding, se tilmeldingslink i teksten.
Priser
0
0 kr.
Kontaktperson
Frivilligkonsulent Anette Nielsen
anetten@hjerteforeningen.dk
61 33 56 26