<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Silkeborg

Sensommerhilsen

Skrevet torsdag d. 12. august 2021

Nyhedsbrev august 2021   

Nyhedsbrev august 2021.
Vi er gået ind i sommerens sidste måned og ser nu frem mod et efterår, hvor vi forhåbentligt kan
komme i gang med nogle aktiviteter.
Vinteren blev lang at komme igennnem uden fysisk kontakt til andre end i den allernærmeste
omgangskreds. Landet var lukket ned og dermed også alle Hjerteforeningens aktiviteter.
Bestyrelsen mødtes virtuelt med de besværligheder, som der af følger, men vi skulle heller ikke
planlægge aktiviteter ud over en generalforsamling, som også foregik virtuelt med nogle enkelte
deltagere ud over bestyrelsen, så den var hurtigt overstået. Også kaffebordet skulle man selv sørge
for.
Der er ingen udskiftning i bestyrelsen, og vi varetager hver især de samme opgaver som i 2020.
Hjertemotion blev genoptaget i marts som en udendørs aktivitet både i Silkeborg og Kjellerup med
god tilslutning.
Landsuddelingen 30. maj udloddede 3 hjertestartere i Silkeborg og et Serviceplusabonnement til en
eksisterende hjertestarter. Et fint resultat set i forhold til indsamlingsmetoder under Covid-19, hvor
der var en ikke-eksisterende lyst til at stemme dørklokker både 2020 og 2021.
I april udbød DBU i samarbejde med Hjerteforeningen ”Fodbold for hjertet” på ØBG’s baner.
Der var en lille interesse, men ikke nok til at holde initiativet i gang indtil sommerferien.
Det planlægges genoptaget i sensommeren, men der mangler en træner, så hvis der er nogle i
medlemskredsen, der kender én med fodboldinteresse og måske et træner-gen i maven, så hører vi
gerne fra jer. Der er mulighed for at komme på trænerkursus! Det gælder både mænd og kvinder.
Et andet initiativ var et opstartskursus i samarbejde med Tollundgård Golfklub. Her var der
beskeden interesse, men tilbuddet bliver gentaget her i sensommeren, så muligheden er der endnu.
I maj kunne en udsøgt flok gå en tur i ”Krabbes grønne ring” i Kjellerup, hvor Finn Trangbæk
fortalte under turen.
Bestyrelsen har været samlet til bestyrelsesmøde før sommerferien og er forsigtigt gået i gang med
at planlægge nye aktiviteter, men fortsat med et lille forbehold.
Vi har planlagt en Hjertecafé d. 27. september med emnet ”Fremtidstestamenter”. Derudover en
Hjertecafé i november. Men I hører nærmere, så hold øje med vores hjemmeside
https://lokal.hjerteforeningen.dk/silkeborg/ eller på Facebook.
I uge 36 starter Hjertemotion igen, og vi håber at se både tidligere og gerne mange nye deltagere.
Med ønsket om en god sensommer
Solveig Madsen
Formand
Hjerteforeningen Silkeborg

 

Nyhedsbrev august 2021