<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Silkeborg

Nyhedsbrev

August Nyhedsbrev Om bestyrelsen 3 nyvalgte Hjertemotion i samarbejde med Silkeborg kommune Litteraturcoaching på biblioteket Efterårsmøde Blodtryksmåling Diverse

Skrevet lørdag d. 29. august 2015

Sommeren hælder. Inden længe skriver vi september, og
det må være tid at fortælle lidt om, hvad der er sket i lokalkomiteen
siden generalforsamlingen den 16. marts 2015.
LOKALKOMITEEN
tæller for indeværende seks personer, hvoraf tre er nye.
Nyvalgte er: Inger Svendsen, Virklund – Chresten Dyhre,
Sejs – Karen Elisabeth Holm, Gjern.
Øvrige medlemmer er: Joan Holstrup, Sejs – Dorthe Daugbjerg
Simonsen, Silkeborg – Flemming Mortensen, Voel.
Konstituering:
Formand: Karen Elisabeth Holm, telf. 26 53 19 40
e-mail: [email protected]
Næstformand: Joan Holstrup, telf. 26 80 48 22
e-mail: [email protected]
Kasserer og sekretær: Inger Svendsen, telf. 21 69 88 46
e-mail: [email protected]
Hen over sommeren har vi i lokalkomiteen løbende været i
kontakt, dels for at overtage det, der lå, dels for at træffe
aftaler og planlægge forskellige aktiviteter hen over efterår
og vinter.
I får her en oversigt over efterårets aktiviteter:
HJERTEMOTION
Hjertemotion er et motionsforløb, der strækker sig over 32
uger. Deltagerne mødes en gang om ugen i 1½ time.
De motionerer – men har også tid til hyggeligt samvær og
erfaringsdeling. Træningen tilrettelægges af instruktøren,
så deltagerne har mulighed for at få gode råd og vejledning
af instruktøren, imens de motionerer.
“Kurset har givet mig håb for fremtiden og mod til at
komme videre med mit liv. Jeg har lært at turde bruge og
belaste kroppen igen, uden at hjertet brister, og mine
omgivelser siger, at jeg har fået smilet i øjnene tilbage.
Det fortæller Ea Jensen, som gennem flere år har deltaget
i et rehabiliteringsforløb, som Hjerteforeningens frivillige
har arrangeret”.
Vi har netop haft møde med Silkeborg Kommune med henblik
på opstart af Hjertemotion i Silkeborg.
Vi satser og håber på at kunne komme i gang i løbet af
september måned.

Der er opstart onsdag den 16. september kl. 16.30-18.00 i Sundhedshuset, Toldbodgade 29-31, Silkeborg
Alle kan være med og man tilmelder sig til: Kontaktperson fra lokalkomiteen:
Karen Elisabeth Holm, telf. 26 53 19 40, mail: [email protected]  inden den 14.september

Prisen for at deltage er kr. 400,- for et halvt år som betales på første fremmødedag eller der betales månedsvis kr. 100, og på første fremmødedag. Efter træning er der gratis frugt, vand, the og kaffe. Der er begrænset antal pladser, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.

Start onsdag den 16.september kl.16.30-18.00 i Sundhedshuset i Toldbodbade.
Følg endelig med på Hjemmesiden, Hjerteforeningen
Silkeborg, www.silkeborg.hjerteforeningen.dk og
i dagspressen.
LITTERATUR-kreds og -COACHING
Fire formiddage på og i samarbejde med Silkeborg Bibliotek.
Onsdag 23. september, – derefter 7. oktober, 21. oktober
og 4. november – alle dage kl. 10.00-11.30.
Hvad er er litteraturcoaching?
“Litteaturcoaching” er en metode til at få glæde af litteratur
uden selv at læse.
Metoden er hentet fra England, men på dansk kunne man
også kalde det “højtlæsning med vejledning”.
Ved mødet læser litteraturguiden/-coachen indledningsvis
en novelle eller måske et digt højt.
Alle kan bidrage med de tanker, der dukker op under vejs,
men ingen har pligt til at ytre sig.
Det vigtige er, at vi for en stund er sammen med andre om
at lytte, så der på den måde åbnes for samtale, som kan
være en adspredelse i en hverdag, hvor sygdom og smerte
fylder.
Tanken er, at vi samles i en gruppe på 8-10 personer.
Det er gratis at deltage. Blot beder vi om tilmelding, så vi
sikrer os, at gruppen hverken bliver for lille eller for stor.
Yderligere oplysninger og tilmelding – senest 8. sept. – til
Karen Elisabeth Holm, telf. 26 53 19 40
mail: [email protected]
EFTERÅRSMØDE/ Hjertecafe
på Teknisk Skole torsdag den 22. oktober kl. 17.00
Foredrag ved fysioterapeut Mariana Cartuliares, Hjerteforeningen:
“Motionens betydning for hjertet og kroppens sundhed”
Efterfølgende fælles spisning kl. 18.00 tilmelding nødvendig.
Mødet er fælles for Diabetesforeningen og Hjerteforeningen
BLODTRYKSMÅLING

Mandag den 21.september hos Matas i Kjellerup kl.15-17
Onsdag den 23. september kl. 15.30-17.30
hos SPAR-købmanden i Gjern.

Onsdag den 30.septeber hos Matas Borgergade i Silkeborg kl: 10-13
Vi glæder os til at komme i gang og håber, at I kunne have
lyst til at være med.
Med sensommerlig hilsen
Karen Elisabeth Holm,
lokalkomite formand
Tvilumvej 13, 8883 Gjern
Telf. 26 53 19 40
e-mail: [email protected]
Silkeborg Lokalkomite
NYHEDSBREV
Gjern, august 2015
NB: Skulle der sidde nogen, der har nye ideer og forslag,
er I hjerteligt velkommen til at kontakte os.
• Hvordan når vi ud, hvor I bor?
• Er der aktiviteter, som I kunne tænke jer etableret mere lokalt?
• Vi er åbne for nye tiltag – og vi kan altid bruge “hænder”,
frivillige, der vil være os behjælpelige lokalt – eller ved
vore arrangementer og aktiviteter.