<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Silkeborg

Generalforsamling 2020

Skrevet tirsdag d. 28. januar 2020

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling for foreningens medlemmer

Torsdag den 20. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg

Før generalforsamlingen taler vikarierende Folketingsmedlem og Byrådsmedlem Gitte Villumsen om sundhed set i et større perspektiv mellem kommune, region og landspolitik.

Hvilke indsatser vil kommunens politikere prioritere i den nuværende byrådsperiode?

Herefter følger generalforsamlingen (kun stemmeret for medlemmer).

DAGSORDEN i henhold til vedtægt:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse (på valg er Jens Graversen, Hanne Mikkelsen, Poul Søgaard, Chresten Dyhre)
  6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formand Solveig Madsen, Birkelundvej 1, 8654 Bryrup, mail: [email protected]senest den 7. februar 2020.

Der serveres frugt, kaffe / the og brød.

Af hensyn til traktementet tilmelding senest den 16. februar 2020

Til Chresten Dyhre Klik her , svar på mailen eller ring tlf. 60 65 06 51