<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Silkeborg

Landsindsamling 2018

Landsindsamling 2018
For tredje (og måske sidste gang) vil der søndag den 22. april 2018

være Landsindsamling til fordel for Hjerteforeningen. Skal Hjerte-

foreningen stadig være blandt de foreninger, der er godkendt til at fo-
retage landsindsamling, har vi brug for, at mange melder sig som

indsamlere og som hjælpere med at koordinere, når der samles ind
i både Silkeborg by og opland. Silkeborg har de seneste år været i
front, når det gælder om at samle midler til fordel for Hjertesagen.
Det håber vi at kunne gentage i 2018.
Yderligere oplysninger fås hos Chresten Dyhre, tlf. 60 65 06 51 (by)
eller Karen Elisabeth Holm, tlf. 26 53 19 40 (opland).

Læs mere  Gmail – indsamling

Praktiske oplysninger

Sted
Lunden Vestergade 74 Silkeborg
Kontaktperson
Chresten Dyhre
chrestend@gmail.com
60650651