<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Silkeborg

Aflyst resten af måneden

Skrevet tirsdag d. 10. marts 2020

Aflyst indtil sommerferien

I Hjerteforeningen følger vi løbende udviklingen vedrørende coronavirus i Danmark og de forholdsregler, myndighederne anbefaler. I Hjerteforeningen har vi et særligt og stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes mulighed for at håndtere denne meget specielle og kritiske situation. Et ansvar vi selvfølgelig tager – og tager meget alvorligt.

Hjerteforeningen har derfor besluttet, at følgende er gældende fra dags dato:

 • Der oprettes et undersite (www.hjerteforeningen.dk/corona) til hjemmesiden, der løbende opdateres med information til hjertepatienter og borgere om situationen, herunder lægefaglige anbefalinger specielt rettet til hjertepatienter, generelle forholdsregler samt retningslinjer for afholdelse af arrangementer mv.

Frem til den 1. april gennemfører Hjerteforeningen ikke aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter og andre borgere tænkes at deltage. Konkret betyder det, at alle lokale aktiviteter aflyses foreløbig marts måned ud. Det vil sige fx:

 • Patientstøtter på hospitaler
 • Giv Liv instruktørkurser
 • Giv Liv – 30 minutters introduktion til livreddende førstehjælp
 • Hjertemotion
 • Foredrag
 • Hjertecaféer
 • Børnebørnenes madværksteder
 • Generalforsamlinger i lokalforeninger og klubber
 • Bestyrelsesmøder
 • Blodtryksmålinger
 • MediYoga
 • Andre lokale aktiviteter (udflugter, svømmehold, sociale aktiviteter mm.)