<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Sæby

Skrevet tirsdag d. 7. januar 2020

Hjerteforeningen Sæby repræsenterer Hjerteforeningen i lokalområderne Sæby, Østervrå, Dybvad, Lyngså, Hørby og Voerså og bidrager til landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og patientstøtte.

Hjerteforeningen er en patientforening, der arbejder for et Danmark, hvor mennesker ikke behøver at dø af deres hjerte-kar-sygdomme. På landsplan har foreningen 145.000 medlemmer og 1.100 frivillige, der er organiseret i 86 lokalforeninger. Foreningen indsamler midler til aktiviteter og til forskning i hjerte-kar-sygdomme. I 2016 uddelte Hjerteforeningen 28 mio. kr. til forskning.

Hjerteforeningen tilbyder hjertepatienter i udvalgte kommuner – heriblandt Frederikshavn Kommune – hjertemotion, hjertegymnastik og hjertecaféer i lokalt regi.

Hjerteforeningen også en rådgivningslinje, som er placeret i Aarhus. Se mere på www.hjertelinjen.dk. I nogle tilfælde henlægges også arrangementer under Hjertelinjen til Aalborg.

Hvis du ønsker at støtte foreningens arbejde, kan du melde dig ind i foreningen. Kontakt f.eks. et af bestyrelsens medlemmer eller via www.saeby.hjerteforeningen.dk. Som hjertepatient eller pårørende, er det første år gratis. Du kan desuden støtte lokale aktiviteter og udbrede kendskabet til Hjerteforeningen eller melde dig som frivillig. Endvidere kan du give et økonomisk bidrag til foreningens arbejde.

Hjerteforeningen har som motto: ”Alle, som lever med en hjerte-kar-sygdom, skal have et godt liv.”

 

Bestyrelsen for Hjerteforeningen Sæby består af: