<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling. Dagsorden

Skrevet tirsdag d. 3. marts 2020

Der indkaldes til generalforsamling Onsdag 4. Marts 2020 klokken 19:00. Generalforsamlingen afholdes Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B 2840 Holte. Mødelokale: Per Kirkeby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning 

 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 

 4. Behandling af indkomne forslag – INGEN

 5. Valg af bestyrelse 

Alle i bestyrelsen modtager genvalg

Susan Pedersen 

Bent Rasmussen 

Henrik Larsen

Hanne Nicolaisen

Christian Zohnesen

6. Eventuelt

Før generalforsamlingen er der foredrag. Se opslag op hjemmesiden.