<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag og Generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 25. februar 2020

Generalforsamling holdes 4. Marts, 2020.

Ledende Overlæge Thomas Høi-Hansen, Hjertemedicinsk afdeling S
Herlev-Gentofte Hospital holder før generalforsamlingen foredrag.

Inden for behandlingen af hjertesygdomme og forebyggelse sker der en hastig udvikling. Der er inden for det seneste årti set en betydelig stigning i undersøgelse og behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom (akut eller kronisk tilstand med reduceret iltforsyning til hjertet), som har medført en udbygning af invasive undersøgelses- og behandlingsmetoder som fx røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG), ballonbehandling (PCI), anlæggelse af avancerede pacemakere (ICD), radiofrekvensbehandling af hjertearytmier (RFA) og anlæggelse af hjerteklapper via lyskepulsåre (TAVI). Overlægen vil orientere om det nyeste inden for disse emner.

Der findes mange begreber og fremmedord inden for ikke mindst hjertesygdomme, overlægen vil fortælle i et let tilgængeligt sprog, og der vil være rige muligheder for at stille uddybende spørgsmål.

Foredrag og generalforsamling afholdes på:

Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B 2840 Holte. Mødelokale: Per Kirkeby.

Foredraget starter klokken 19:00 og generalforsamlingen starter efter en kort pause efter foredraget.