<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Rudersdal

Geeneralforsamling

Kære medlem af Hjerteforeningen Rudersdal

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Rudersdal.
Onsdag den 13. marts 2024 kl. 13.00, På Mariehøj Kultur Center, Storm P. lokalet nr. 220.

Generalforsamlingen dagsordenpunkter:

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelse
• Eventuelt

På valg til bestyrelsen er: Bent Rasmussen, Morten Schiøth.

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse..

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme. Men vi håber så mange som muligt vil dukke op, og eventuelt vil deltage i bestyrelsens arbejde.

Med venlig Hilsen
Henrik Larsen
Mail: [email protected]
Formand

Praktiske oplysninger

Sted
Mariehøj Kultur Center, Storm P. lokalet nr. 220.