<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Roskilde

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Hjerteforeningen Roskilde afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 7. marts 2024 kl. 17.00.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen er stemmeberettigede, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter generalforsamlingen vil vi hygge os med Banko spil samt en let anretning.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Foreningens beretning
3. Kassererens orientering om regnskab 2023
4. Indkomne forslag
– Øget fokus på medlemmer
5. Valg til flg. bestyrelsesposter:
– Næstformand (Ida Gydesen ønsker genvalg)
– Webkoordinator (Nadja Christensen ønsker genvalg)
– Kasserer (Jan Andersen ønsker genvalg)
– Bestyrelsesmedlem (Karin Johansen stiller op til valg)
6. Valg af to suppleanter
– Niels Fisker (stiller op til valg)
– Hans Ibsen (stiller op til valg)
7. Eventuelt

Af hensyn til indkøb mv., er tilmelding nødvendig og skal ske senest torsdag d. 29. februar 2024.

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller deltage som frivillig hjælper? Jo flere vi er i foreningen, jo flere aktiviteter kan vi arrangere, som vil glæde vore medlemmer og andre interesserede.

Praktiske oplysninger:
– Dato: Torsdag d. 7. marts 2024 kl. 17.00 – 20.00
– Sted: Frivilligcentret, Tinghuset, Jernbanegade 21 A, 4000 Roskilde
– Parkering: P-Plads markeret til Frivilligcentret (P-tilladelse udleveres i Frivilligcentret).
(Parkerings pladserne omkring frivilligcentret bliver hurtigt optaget. Vi anbefaler derfor, at du kommer i god tid og henviser til de nærmeste p-pladser på dette link.)
– Tilmelding pr. mail til [email protected] senest torsdag d. 29. februar 2024

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Praktiske oplysninger

Sted
Frivilligcentret (det gamle Tinghus)
Jernbanegade 21, 4000 Roskilde

Parkering: P-Plads markeret til Frivilligcentret (P-tilladelse udleveres i Frivilligcentret).

Parkerings pladserne omkring frivilligcentret bliver hurtigt optaget. Vi anbefaler derfor, at du kommer i god tid og henviser til de nærmeste p-pladser på dette link: https://www.frivilligcenter-roskilde.dk/for-forening/lokaler/parkering-ved-frivilligcenteret