<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

2022 Generalforsamling

Hjerteforeningen Roskilde afholder ordinær generalforsamling, mandag den 7. marts 2022 kl. 14.00. 

Alle er velkommen, men kun medlemmer kan stemme ved generalforsamlingen.

Endelig dagsorden:

     1. Valg af dirigent.
     2. Formandens beretning
     3. Kassererens orientering om regnskab 2021
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse
     6. Valg af suppleanter.
     7. Eventuelt

Ad punkt 4. Forslag skal være foreningen i hænde senest onsdag den 21. februar via mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

Lokalforeningen er vært ved et lille traktement, derfor er tilmelding nødvendig, senest mandag den 28. februar på mail: Roskildehjerteforening@gmail.com

Endelig dagsorden er offentligt gjort på vores hjemmeside, 8 dage før generalforsamlingen

 

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller deltage som frivillig hjælper? 
Jo flere vi er i bestyrelsen og jo flere frivillige, der er knyttet til foreningen jo flere relevante aktiviteter kan vi stable på benene for vore medlemmer og andre interesserede.

Praktiske oplysninger

Sted
Tinghuset, Jernbanegade 21 A, 4000 Roskilde.