<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2021

Skrevet onsdag d. 20. januar 2021

 Invitation til generalforsamling i Hjerteforeningen

 

Kære medlem af Hjerteforeningen i Ringkøbing

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Tirsdag den 23. februar kl. 17.30

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse: På valg er Jens Peder Andersen, Frode V. Thomsen og Mogens Elming, der alle modtager genvalg
  6. Valg af 2 suppleanter: Stig Martin Møller modtager ikke genvalg
  7. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på mail til formand Mogens Elming: mrme@newmail.dk

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig via nedenstående link. Mødet forventes at vare max 1 time.

Tilmeld dig – klik her

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Vi håber at møde dig virtuelt den 23. februar.

 

Ringkøbing, den 20. januar 2021

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Ringkøbing

v/formand Mogens Elming
Fjord Allé 12
6950 Ringkøbing
3032 5650 (mobil)
mrme@newmail.dk