<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i Hjerteforeningen Ringkøbing med efterfølgende foredrag

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 17.30 i Medborgerhuset, Herningvej 7a, 6950 Ringkøbing

Samtidig vil bestyrelsen være vært ved et lettere traktement i tidsrummet kl. 17.30 – 18.15

Gyldigt corona pas skal forevises ved indgangen.

 

 Dagsorden for Generalforsamlingen som begynder kl. 18.30:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Orientering om regnskab 2021
  4. Indkomne forslag
    (Forslag skal være formanden i hænde senest den 8. februar 2022)
  5. Valg af bestyrelse: På valg er Marlene Søby Høj, Michelle Lehmann, Birthe Graversen og Eigil Linnet

      Marlene Søby Høj, Michelle Lehmann og Eigil Linnet modtager genvalg,
      medens Birthe Graversen ikke modtager genvalg

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær

  1. Valg af 2 suppleanter: På valg er Stig Martin Møller og Sten Carlsen,

      Stig Martin Møller modtager genvalg, Sten Carlsen modtager ikke genvalg.

  1. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen er der foredrag. Under foredraget vil der være en pause,
hvor der serveres kaffe/the mm.

Tilmelding til spisning til
Mogens Elming på mail mrme@newmail.dk
tlf.: 3032 5650  mellem 16 og 17
eller
Frode V. Thomsen på mail aaseogfrode@hotmail.com
tlf.: 4033 5002 mellem 16 og 17

Tilmelding til spisning senest fredag den 18. februar 2022

Ringkøbing, den 20. januar 2022

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Ringkøbing
 v/formand Mogens Elming
Fjord Allé 12
6950 Ringkøbing
mrme@newmail.dk

Efter generalforsamling er der foredrag over emnet:  SØVN
Foredrag ved konsulent Vincent Löffler, Hjerteforeningen

Vi bruger en tredjedel af vores liv på at sove, og søvn fylder meget, især når man ikke sover godt.
Søvn spiller en stor rolle ind i vores helbred, udvikling og livskvalitet.

I oplægget kommer Vincent Löffler nærmere ind på de mekanismer, der udspiller sig,
når vi sover, hvorfor søvn er vigtig, og hvad vi kan gøre for at forbedre vores søvn.

Praktiske oplysninger

Sted
Medborgerhuset i Ringkøbing
Herningvej 7a
6950 Ringkøbing