<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Vil du være med til at gøre en forskel for børn og bedsteforældre?

Skrevet tirsdag d. 22. oktober 2019

Kære medlem af Hjerteforeningen

 

Vil du være med til at gøre en forskel for børn og bedsteforældre?

Så har du nu chancen for at blive en del af Hjerteforeningens projekt ’Børnebørnenes madværksted’ i Rebild. Vi søger både tovholdere og en undervisere.

 

Hvornår og for hvem?

Madværkstedet forløber over fire hverdags eftermiddage/aftener i løbet af foråret og igen i efteråret 2020. Hvert madværksted har en varighed på tre timer.

Der er plads til 8 par (barnebarn og bedsteforælder) på madværkstedet. Målgruppen er bedsteforældre og deres børnebørn fra 4.-6. klasse.

 

Mad med mening

Gennem madlavning og spisning dannes tættere relationer mellem barn og bedsteforældre. En tidligere deltager i Vallensbæk har sagt: ”Man kommer tættere på sin mormor, fordi man laver mad med hende. Det gør man ikke normalt”. 90% af vores frivillige har givet udtryk for at de i høj eller meget høj grad gennem Børnebørnenes madværksted har oplevet at være en del af et fællesskab, som har betydet noget positivt for dem på et personligt plan.

 

Mad med tema

Hvert af de fire kursusgange har et tema. Den første gang er det kål som tema, derudover er der en kursusgang med hhv. æg, rugbrød og fisk. Gennem plakater og små dyster kommer snakken i gang om madkulturen i dag og da bedstemor/far var barn.

 

 

Opgaver som tovholder

Som tovholder har du ansvaret for madværkstederne. Det indebærer at:

 • Deltage i en fælles uddannelses- og netværksdag for alle frivillige og undervisere ( i januar 2020)
 • Skabe kontakt til en underviser
 • Finde fire datoer til madværkstederne
 • Finde lokale (typisk skolekøkken)
 • Rekruttere deltagere til madværkstedet (vi har alt materialet)
 • Varetage materialer til madværkstederne (kogebøger, forklæder mm.)
 • Være til stede alle fire kursusgange
 • Synliggøre madværkstedet
 • Afregne med Lokalforeningen

 

Opgaver som underviser

 • At deltage i uddannelses- og netværksdag (i januar 2020)
 • At undervise alle på fire kursusgange
 • At sikre, at tidsplanerne overholdes og at alle retter og dyster nås
 • At indkøbe alle råvarer der skal bruges til de fire madværksteder

 

Som underviser skal du have en kostfaglig baggrund

Du får et honorar på 4000 kr. for de 4 madværksteder

 

Kontakt os

Hvis det har vakt interesse, er du meget velkommen til at skrive til os på bbm@hjerteforeningen.dk.

Derudover kan du læse mere på vores hjemmeside http://xn--madvrksted-g6a.hjerte.dk/

 

Mange hilsner

 

Malene Ejlertsen

Projektleder Børnebørnenes madværksted