<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertehøjskolen afvikles

Skrevet mandag d. 8. marts 2021

Det er med beklagelse vi  må aflyse vor Højskole i 2021.

Højskolen vil ikke i fremtiden blive afviklet.

Bestyrelsen har taget denne meget svære beslutning i erkendelse af, at vi betragter Højskolen primært som et nationalt anliggende, der kræver mange ressourser, såvel menneskelige som økonomiske, at gennemføre.

Vi vil istedet anvende vore resourser på ting, der kommer vor lokal afdeling tilgode.

Vi vil benytte lejligheden til, at takke for de mange gode år vi har haft med de deltagendene personer.

Det har været en sjov og god tid.

Vi ønsker alle god vind fremover.

Bestyrelsen