<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling mandag den 28. februar

Skrevet mandag d. 10. januar 2022

Der afholdes generalforsamling i Hjerteforeningen Rebild mandag den 28. februar 2022

Sted: Rebild Hus Rebildvej 25, 9520 Skørping

Kl. 19.00

Af hensyn til arrangementet er tilmelding senest torsdag den 24. februar

Begrænset antal deltagere.

Tilmelding til mail: rebild@hjerteforeningen.dk  eller telefon Birthe Jespersen  21738634

Aftenen starter med generalforsamling efterfulgt af et foredrag, se nedenfor.

Der vil i pausen blive serveret en kaffe og blødt brød.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være modtaget hos bestyrelsen sendest søndag den 13. februar mail: rebild@hjerteforeningen.dk

  1. Valg af bestyrelse

På valg er: Birthe Jespersen, Lene Hammer, Jørgen Andersen samt Carl Hauton

Alle er indstillet på genvalg.

Der ønskes en yderligere til bestyrelsen der vælges for et år.

  1. Valg af Suppleanter:

Lis Pedersen er indstillet på genvalg

Der skal vælges en yderligere suppleant

  1. Eventuel

 

Efter generalforsamlingen vil der være fore drag ved Mamma Doc:

Wiera Malamá Lorentzen – eller Mamma Doc – er en af Danmarks mest erfarne krigslæger og har oplevet flere krige end mange soldater. Og som læge er hendes syn på krigen et ganske andet end det, man kender.

For Wiera er bare en »doc«, der egentlig slet ikke bryder sig om våben.

Wiera fortæller om sit liv – om sin hårde opvækst i Warszawa, om kampen for at blive læge efter familiens flugt til Danmark og om sit krævende arbejde i det danske forsvar – men først og fremmest giver hun os sin personlige beretning om, hvad der sker, når danskerne drager i krig.