<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Randers

Generalforsamling.

Hjerteforeningen, Randers afdeling 

Afholder ordinær generalforsamling 

torsdag den 7. marts 2024 kl. 19.30

Multisalen Sundhedscentret Thorsbakke  Biografgade 3 st. (indgang  fra gaden)8900 Randers C

Da vi er vært for et stykke smørrebrød er tilmelding inden 29/2-2024 nødvendig.

e-mail til forslag og tilmelding til generalforsamling er. [email protected]

 Dagsorden 

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer . På valg er: Yvonne Dahl og Henrik Jensen
  6. Valg af suppleanter På valg er: Flemming Bouer
  7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være Hjerteforeningen Randers i hænde senest d.  29/2-2024

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Praktiske oplysninger

Sted
Sundhedscentret, Biografgade 3,8900 Randers C