<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nærklinik Odsherred

Skrevet mandag d. 5. juli 2021

Her er et tilbud fra Nærklinik Odsherred.

Mit navn er Maria Friis Larsen, og jeg er projektleder på et telemedicinsk tilbud, som Region Sjælland og Odsherred kommune har sammen til kronikere med lunge sygdomme og hjertesvigt.

Vi har siden 2019 kørt en telemedicinsk klinik i Odsherred med tilbud til lungesyge borgere. Her fra foråret har vi udvidet tilbuddet til også at omhandle borgere med hjertesvigt.

Vi har et tæt samarbejde med Holbæk Sygehus, hvor vi har en kardiolog med omkring behandlingen af borgerne. I dagligdagen  fungerer projektet sådan, at borgerne laver daglige målinger (vægt og blodtryk). Målingerne sendes via en tablet til Nærklinikken, hvor nogle dygtige sygeplejerskerne holder øje med målingerne. Målingerne triageres af en algoritme, så de enten vurderes som grønne (alt er godt), gule (der er muligvis en forværring på vej), rød (der er en forværring).

NærKlinikken kontakter borgeren, hvis der er tre gule målinger i træk, eller hvis målingen er rød. Sammen vurderes der, om der er behov for justere på den vanddrivende medicin.

Det er et projekt, som er støttet af Innovationsfonden. Vi går derfor meget op i at dokumentere resultaterne af arbejdet. Alle deltagende borgere skal således underskrive en samtykkeerklæring, så vi har mulighed for at lave analyser, der viser at tilbuddet fører til færre akutte indlæggelser til gavn for borgerne og sundhedsvæsnet. Projektet kører til og med 2023, og der arbejdes på at få bidraget med erfaringerne og resultaterne fra NærKlinikken ind i dialogen om nationale tilbud for kronikere. Det er derfor vores håb at der vil være et tilsvarende tilbud til borgerne når projektet stopper.

Vi har lige haft et kortvarigt ekstra projekt kørende sammen med Lungeforeningen grundet Corona situationen. Her så vi hvilket stort udbytte der er ved at samarbejde med patientforeninger. Vi håber at vi kan indgå et samarbejde med jer i Hjerteforeningen, så jeres medlemmer der bor i Odsherred kommune kan være med i projektet.

Jeg har vedhæftet en borgerpjece, som kan udleveres til relevante borgere, og vi har også lavet en lille infofilm (uden lyd) som vi er i gang med at få ud på en række infoskærme i kommunen. Den jeg linker til her er kun vedr. tilbuddet til hjertesvigt.

https://youtu.be/R8IsuvoyDTg

Herudover har vi haft en annonce i lokalavisen, hvilket vi regner med at vi kører igen snart. Jeg har vedhæftet annoncen, som også giver lidt information.

Du skal være velkommen til at ringe til mig eller skrive.

Med venlig hilsen

Maria Friis Larsen

Friis Larsen Consulting ApS

Email: maria@friislarsen-consulting.dk

Mobil: +45 29732201

CVR: 40423222

friislarsen-consulting.dk

Forsmag på YouTube-video Nærklinikken venteværelsesvideo hjerte

Nærklinikken venteværelsesvideo hjerte