<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Odsherred

Generalforsamling 2024

Skrevet mandag d. 15. januar 2024

Hjerteforeningen i Odsherred

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling, onsdag den 6. marts 2024 kl. 19

i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Velkomst v/ formanden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag *)
 6. Valg til bestyrelsen:
  • Formand Bendi Nilsson modtager ikke genvalg
  • Sekretær Tina Jakobsen modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Yvonne Madsen modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Arne Østergaard træder ud af bestyrelsen
 1. Eventuelt

*) Forslag skal sendes på [email protected] senest to uger før generalforsamlingen.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen der har stemmeret og som kan stille op til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Bendi Nilsson – Formand for Hjerteforeningen Odsherred