<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling onsdag 16 februar 2022

Skrevet torsdag d. 6. januar 2022

HUSK corona pas og mundbind

Hjerteforeningen i Odsherred indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 18.30

Vi starter med et oplæg af Lilian Riber som vil fortælle noget om at være hjertebarnsfamilie.

Herefter går vi over til generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  • Formand Bendi Nilsson ønsker genvalg

  • Bestyrelsesmedlem Tina Jakobsen ønsker genvalg

  • Bestyrelsesmedlem Yvonne Madsen ønsker genvalg

  1. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Med venlig hilsen

Bendi Nilsson 

Formand Hjerteforeningen Odsherred

odsherred@hjerteforening.dk