<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Odsherred

Generalforsamling

Hjerteforeningen i Odsherred indkalder hermed til

ordinær generalforsamling, onsdag den 6. marts 2024 kl. 19

i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Velkomst v/ formanden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag *)
 6. Valg til bestyrelsen:
  • Formand Bendi Nilsson modtager ikke genvalg
  • Sekretær Tina Jakobsen modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Yvonne Madsen modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Arne Østergaard træder ud af bestyrelsen
 1. Eventuelt

 

*) Forslag skal sendes på [email protected] senest to uger før generalforsamlingen.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen der har stemmeret og som kan stille op til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Bendi Nilsson

Formand for Hjerteforeningen Odsherred

Brug af foto

Der kan tages fotos ved arrangementet. Vær opmærksom på at der i forbindelse med arrangementet kan blive taget billeder, der offentliggøres i forbindelse med Hjerteforeningens arbejde. Billederne kan blive anvendt på Hjerteforeningens digitale platforme, herunder sociale medier. Ønsker du ikke at være identificerbar på billederne, vil vi bede dig være opmærksom på fotografernes placering og placere dig derefter.

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger

Sted
Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland
Datoer
Onsdag 6. marts 2024 kl. 19:00