<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Indkaldelse til Generalforsamling i Hjerteforeningen

Skrevet torsdag d. 28. januar 2021

Kære medlem af Hjerteforeningen i Odense

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen
Odense.
mandag den 15. marts kl. 17.00
På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at
vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen
vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.
Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du blot benytte nedenstående link.

Se beskrivelsen af, hvordan du logger på publiceret på denne hjemmeside. Det vil være muligt at logge på fra kl. 16.45 – mødet forventes at vare højest 1 time.
https://hjerteforeningen-dk.zoom.us/j/81742733038
Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores
kommune, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.
Vi håber at møde dig virtuelt den 15. marts.
Med venlig hilsen
Mogens Bech Larsen
Formand Hjerteforeningen Odense