<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Odense

Generalforsamling 2023

Indkaldelse
Generalforsamling Hjerteforeningen i Odense
Tirsdag den 7. februar 2023, Kl. 19.00
Sted: Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vil konsulent og hjertesygeplejerske Kirsten Magaard fra
Hjerteforeningen holde et fagligt indlæg med status på patientstøtteindsatsen i Region Syd og med fokus
på indsatsen på OUH.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest mandag 23. januar.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være kaffe, the og frugt, hvorfor vi beder om tilmelding på
mail til formand: [email protected]

Praktiske oplysninger

Sted
Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
Datoer
Tirsdag 7. februar 2023 kl. 19:00 - 21:00
Kontaktperson
Per Karlsen
perkarlsen@privat.dk