<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

4 marts. Generalforsamling kl. 19

Skrevet torsdag d. 4. februar 2021

 

Grundet omstændighederne bliver vores generalforsamling i år virtuel. Man har ventet med afholdelse, da man har håbet på at corona situationen ville bedres, men det er ikke sket.

Der vil senere komme nærmere information om hvordan man deltager.

Generalforsamlingens punkter er:

Velkomst ved formanden Kjeld A.

Valg af dirigent: Forslag er Jacob Hedelund

Beretning: af Kjeld

Økonomi: ved Per

Valg af bestyrelse: på valg er Kjeld, Jørna, Peter og John. Alle modtager genvalg.

Valg af suppleanter: På valg er Lis og Jan. Begge modtager genvalg.

Eventuelt.