<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

SIDSTE NYT OM Corona-virus

Skrevet lørdag d. 4. juli 2020

SIDSTE NYT

Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer – du kan læse mere i vores Nyhedsbrev.

Hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft siger, at vi har et særligt og stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes mulighed for at håndtere denne meget specielle og kritiske situation.

Frem til og med den 2. juni gennemfører Hjerteforeningen derfor ikke nogen aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter og andre borgere tænkes at deltage. Både inde og ude, unge som ældre.

Det betyder, at al hjertemotion i Sundhedshuset i Mimersgade og alle hjertecafeer samme sted aflyses indtil juni måned 2020.

Læs pressemeddelelsen ved at trykke på dette LINK

Udgivet den 31. marts 2020

 

På baggrund i de udmeldinger fra den danske regering, har Hjerteforeningen besluttet at forlænge aktivitetsstoppet foreløbig til og med påsken – dvs frem til midten af april måned 2020.

Udgivet den 16. marts 2020

På baggrund af bestræbelserne på at mindske Corona-udbruddet mest muligt, har Hovedbestyrelsen i Hjerteforeningen besluttet følgende:

Frem til den 1. april gennemfører Hjerteforeningen ikke aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter og andre borgere tænkes at deltage. Konkret betyder det, at alle lokale aktiviteter aflyses foreløbig marts måned ud. Det vil sige fx:

 • Patientstøtter på hospitaler
 • Giv Liv instruktørkurser
 • Giv Liv – 30 minutters introduktion til livreddende førstehjælp
 • Hjertemotion
 • Foredrag
 • Hjertecaféer
 • Børnebørnenes madværksteder
 • Generalforsamlinger i lokalforeninger og klubber
 • Bestyrelsesmøder
 • Blodtryksmålinger
 • MediYoga
 • Andre lokale aktiviteter (udflugter, svømmehold, sociale aktiviteter mm.)

Det betyder for os på Nørrebro/Nordvest, at der ikke afholdes Hjertecafeer og hjertemotion frem til den 1. april 2020.

Du kan altid læse mere om Corona på Hjerteforeningens hjemmeside på denne adresse

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen N/NV