<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen København N/NV

GENERALFORSAMLING 2023

Den årlige Generalforsamling afholdes den, 9. februar 2023 fra kl. 17:45 – 20:30

Dagsorden i henhold til vedtægter

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Bestyrelsen fremlægger sit årsregnskab til orientering
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  På valg er:

  • Niels Westergaard
   Som stiller op til valg.
 • Eventuelt.

Bestyrelsens beretning kan ses gennem dette link: BERETNING

Indkomne forslag bedes sendt via mail til:  [email protected] senest den 26. januar 2023.

Stedet for Generalforsamlingen er:

Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej 186, 2400 København NV.

Bus 6A kører næsten lige til døren – og der serveres en mindre buffet i forbindelse med Generalforsamlingen.

.Husk at du skal bruge tilmeldingsformularen, hvis du vil deltage.

Frist for tilmelding er den 1. februar 2023 – kun medlemmer har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Praktiske oplysninger

Sted
Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej 186, 2400 København NV.
Kontaktperson
Stig Frosberg
22 28 04 49