<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Invitation til Generalforsamling i Hjerteforeningen

Skrevet fredag d. 12. februar 2021

Invitation til generalforsamling i Hjerteforeningen

Kære medlem af Hjerteforeningen i Nordfyn

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i     Hjerteforeningen Nordfyn

mandag den 8. marts kl. 16.00

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsen regnskab til orientering
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
  1. Kirsten Staffensen
  2. Ulla Marvø
  3. Jytte Kristiansen
  4. Anette Lykke Jensen
 6. Valg af suppleanter
  1. suppleant Hans Kristian Jakobsen
  2. suppleant Anna Grethe Nielsen
 7. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du blot benytte nedenstående link. Kontakt undertegnede med tilmelding og med en beskrivelse af, hvordan du logger på. Det vil være muligt at logge på fra kl. 15.45 – mødet forventes at vare højest 1 time.

https://hjerteforeningen-dk.zoom.us/j/87160482532

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi håber at møde dig virtuelt den 8. marts.

Med venlig hilsen

Bruno Staffensen

Formand Hjerteforeningen Nordfyn