<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2022

Skrevet torsdag d. 16. december 2021

Generalforsamling

                           i

Hjerteforeningen Nordfyn

                    afholdes

Den 06. januar 2022 kl. 19.00 i Stuen, Borgerhuset,
Dallundvej 20 i Søndersø

med følgende
D a g s o r d e n

1. Valg af dirigent/ valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens regnskab (til orientering)
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
a. Formand: Bruno E Staffensen, modtager ikke genvalg
b. Kasserer Jørgen Wedel, modtager ikke genvalg
c. Jørgen L. M. Hansen, modtager genvalg
6. Valg af suppleanter
a. 1. suppleant Anna Grethe Nielsen modtager genvalg
b. 2. suppleant Hans Kristian Jakobsen modtager ikke genvalg
7. Eventuelt
forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 23.december 2021, mailto:brunofyn@gmail.com

foreløbig dagsorden, Søndersø den 15. december 2021

på bestyrelsens vegne
Bruno E. Staffensen