<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Aktiviteter aflyst frem til Pinsen!

Skrevet lørdag d. 28. marts 2020

I Hjerteforeningen følger vi løbende udviklingen vedrørende coronavirus i Danmark og de forholdsregler, myndighederne anbefaler.

I Hjerteforeningen har vi et særligt og stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes mulighed for at håndtere denne meget specielle og kritiske situation. Et ansvar vi selvfølgelig tager – og tager meget alvorligt.

Frem til og med den 2. juni gennemfører Hjerteforeningen ikke aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter og andre borgere tænkes at deltage.Både inde og ude, unge og ældre Konkret betyder det her på Nordfyn, at alle vores aktiviteter aflyses frem til Pinsen. Det vil sige:

  • Patientstøtter på hospitaler
  • Hjertemotion
  • Foredrag
  • Hjertecaféer
  • Børnebørnenes madværksteder
  • Bestyrelsesmøder
  • Blodtryksmålinger
  • Vi går ikke på Hjertestierne
  • Golf motion

 

Der kommer løbende opdateringer på www.hjerteforeningen.dk/corona der vil være omdrejningspunkt for al information.

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Nordfyn

Bruno Staffensen