<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Åben Træning – Et tilbud om Motion

Skrevet mandag d. 2. maj 2016

I Nordfyns Kommune vil der blive mulighed for gratis at benytte træningsfaciliteterne i Kommunens træningscentre.

I første omgang bliver der mulighed for træning i Søndersø på træningscenter ”Vesterbo”, tirsdage mellem 15.30 og 18.00.

Første træningsdag bliver, tirsdag den 3. maj 2015.

Tilbuddet gælder kun for personer, der er medlemmer af en patientforening og har en diagnose.

Der vil være en frivillig hjælper til stede, og der vil være plads til ca. 12 personer pr. hold.

Den frivillige hjælpers opgave er alene at sørge for praktiske gøremål i forbindelse med brugen af motionsredskaber. Selve træningen foregår på den enkelte deltagers eget ansvar.

Der vil være forskellige hjælpere til stede i lokalet fra gang til gang, så man skal være forberedt på nye ansigter hver gang.

Tilmelding skal ske via e-mail til Knud Erik Kristiansen på: knuderikmorud@gmail.com

Deltagere vil få yderligere information efter tilmelding.