<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Persondatapolitik

Skrevet lørdag d. 16. marts 2019

Persondatapolitik for Hjerteforeningen Næstved

Hjerteforeningen Næstved indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål. Og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige-eller når du beder os om det. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre.

Persondata dækker alle data, der er personhenførbare, og som kan bruges til at identificere personer, herunder, men ikke begrænset til, navne, stilling, mailadresse og telefonnummer.

 

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund (hjemmel) hertil. Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde aftalen om medlemskab.

 

Slettepolitik:

Vi opbevarer oplysninger om deltagere på Hjertemotion. Oplysningerne slettes løbende, og senest ½ år efter, at man er stoppet på holdet.

 

Dine rettigheder:

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler for dig.
  • Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.
  • Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Regler om kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Revision af persondatapolitikken:

Hjerteforeningen Næstved er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi forbeholder os retten til at ændre og revidere Hjerteforeningen Næstved `s persondatapolitik.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.naestved-hjertefreningen.dk

Udarbejdet af : Bestyrelsen for hjerteforeningen i Næstved den 16/11-2018

Dataansvarlig Foreningens formand: Steen Ryttels, mail: ryttels@mail.dk, tlf 30 25 69 92