<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion

Tilbage til livet med Hjertemotion

Hjerteforeningen i Næstved tilbyder et kursus for hjertepatienter, som vil leve et aktivt liv med hjertesygdom.

Kurset har til formål både at hjælpe den hjertesyge til at lære at leve godt med sygdommen og at forebygge ny hjertesygdom ved, at deltagerne genvinder et sundt liv med fysisk aktivitet, sund mad og godt humør.

Den fysiske træning foregår med en fysioterapeut som instruktør og sammen med andre hjertepatienter.

Kurset består af en times hjertemotion efterfulgt af en halv times hyggeligt samvær én gang ugentligt.

Hjertemotion foregår i det hyggelige motionscenter HAPPY2FITNESS, Marskvej 17 i Næstved.

Er du interesseret i at deltage, så henvend dig til:

Steen Ryttels 3025 6992