<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Næstved

Generalforsamling 2024

Hjerteforeningen i Næstved afholder ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts kl. 19:00 i Frivilligcenter Næstved Farimagsvej 16, 4700 Næstved.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen indsendes til formanden
senest 2 uger før generalforsamlingens dato. Forslag indsendes på [email protected]

Praktiske oplysninger

Sted
Frivilligcenter Næstved Farimagsvej 16, 4700 Næstved