<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Invitation til generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 19. januar 2021

Kære medlem af Hjerteforeningen Mors

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Onsdag den 10. Feb. 2021

Kl. 19.00

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse

på mors@hjerteforening.dk

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der har stemmeret til generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen,  skal du blot benytte nedenstående tilmeldingslink:

Klik her

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen, eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen eller vores lokale frivilligkonsulent Charlotte Møller Bolivard ( Charlottemb@hjerteforningen.dk)

Vi håber at møde dig virtuelt den 10. Feb 2021

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Hjerteforeningen Mors