<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Mors

Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 8. februar 2022

Hjerteforeningen på Mors afholder ordinær generalforsamling d. 9/3-2022 kl. 19.00        

Sted :  Frivilligcenter Mors,  Støberivej 7, 7900 Nykøbing Mors 

Vi kan godt bruge et medlem mere som dig i vores bestyrelse, eller som suppleant.

vi har brug for hjælp til vores kommende aktiviteter, såsom vores:

Gå ture om Onsdagen, fra kl. 10.00 til ca 11.30

Kroniker golf , som starter  Mandag d.25 april kl. 13-15.00.

Forhåbentlig Hjertemotion.

Forhåbentlig Hjertecafe.

 

Dagsorden i følge vedtægterne; 

          1.Valg af dirigent 

          2.Bestyrelsens beretning ved formanden. 

          3.Regnskabsberetning v/ kassereren. 

          4.Behandling af indkomne forslag 

          5.Valg til bestyrelsen;  

          6.på valg er:  

          7.Evt. 

Indkomne forslag kan sendes til formand Ivan Harder på mail; [email protected] senest 2 uger før generalforsamlingen 

Efter generalforsamlingen er hjerteforeningen vært ved et stykke smørrebrød.

Tilmelding ønskeligt, på tlf. 30710930 eller mail [email protected]

Vel mødt 

Hjertelig Hilsen

Ivan Harder Sørensen

Formand

Hjerteforeningen Mors