<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Mors

Generalforsamling tirsdag d.23. maj 2023

Skrevet mandag d. 22. maj 2023

Dagsorden til generalforsamling d. 23. maj 2023 kl. 18- ca. 21

Støberivej 9, 7900 Nykøbing Mors

Vi starter med spisning kl. 18,00
Vi slutter med et musikindslag fra MD duo
Hermed følger;

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Indkaldelsen til generalforsamling er sket ved opslag på Facebook d. 20. april 2023. Ligeledes er der sket orienteringsopslag i ugeavisen for Morsø Kommune d. 17. maj. 2023. Der har sideløbende været opslag på mediet ”kun Mors” mandag d. 15. maj 2023. D. 22. maj er det lagt på Hjemmesiden og udsendt til medlemmer som en reminder.

Der må gerne stilles spørgsmål til formandens beretning og økonomien efter fremlæggelse af de punkter.
Under pkt. 5 er der valg af bestyrelsesmedlemmer;
Følgende er på valg;
Lone Mørch Poulsen (modtager genvalg)
Klaus Kaysen (modtager genvalg)
Derudover skal der vælges 1. bestyrelsesmedlem
Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter

Tilmelding formand Klaus Kaysen på tlf.61795035