<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Har du styr på rejseforsikringen?

Har du styr på rejseforsikringen?

Er dit blå U-sygesikringskort gyldigt, har du en rejseforsikring, og hvad dækker den?

 

  1. Husk udløbsdatoen
    Det blå EU-sygesikringskort dækker lægehjælp og sygdomsbehandling under rejse i EU plus Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz – på de betingelser, der er gældende for landets egne borgere. Derfor kan man komme ud for eksempel en egenbetaling til medicin eller dele af behandlingen. Sygeforsikringskortet dækker ikke behandling på privathospital og private klinikker og heller ikke hjemtransport til Danmark.
    Til det må man tegne en tillægsforsikring.
    Husk at tjekke udløbsdatoen på det blå EU-sygesikringskort. Når det er udløbet, skal man selv sørge for at anskaffe sig et nyt på www.borger.dk.
    Det kan tage to – tre uger, før man modtager kortet. I tidsnød kan et midlertidigt bevis udstedes med digital post.
  2. Skjult forsikring

Rejseforsikringer kan tegnes direkte og målrettes behovet;
udelukkende hjemtransport (ekstra til dækning af det blå EU-sygesikringskort), en rejseforsikring til den enkelte rejse, til Europa eller rejse i hele verden. Eller rejse i hele verden i et år, som kan være billigere hvis man rejse flere gange om året.
Men måske omfatter familiens indboforsikring automatisk en rejseforsikring, menes andre forsikringsselskaber har den ordning at rejseforsikringen skal tegnes ekstra som en udvidelse af indboforsikringen. Tjek det og undersøg, hvad forsikringen i givet fald dækker udover mistet og forsinket bagage, sygdomsbehandling på ferien og hjemtransport – for eksempel erstatningsrejse i forbindelse med sygdom og skirejser.

3. Fælder i forsikringen
De færreste tænker nok på, at sygdom inden ferien kan sætte rejseforsikringen ” ud af kraft”, medmindre man har fået o.k. fra sit forsikringsselskab. Og det også selv om ens egen læge har erklæret en rask og sagt god for, at man rejser.
Regler siger, at har man været indlagt på hospital, været i medicinsk behandling hos praktiserende læge, eller hvis der er sket ændringer i medicineringen inden for en periode på 2 måneder – nogle selskaber siger endda et halvt år – inden rejsen, skal man have en forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet. Har man ikke den og er så uheldig at blive syg igen eller rammes af sygdom relateret til den sygdom, man havde inden ferien, kan man risikere, at forsikringsselskabet nægter at dække eventuelle udgifter til behandling eller hjemtransport.

 

Kilde: Fyens Stiftstidende