Kontakt

Bestyrelse

Bestyrelse

Formand

Jørgen Thorndahl

Kvædeparken 62

9500

29617344

jorgen.thorndahl@gmail.com

Næstformand og sekretær

Jette Gade

Tyttebærvej 2

9500

31647273

jettegade54@gmail.com

Kasserer

Tina Hviid

Fjordparken 24

9500

40148114

tinaghviid@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ingeborg Frost

Rostrupvej 15, Vive

9560 Hadsund

61181328

if@sisgaard.dk

Bestyrelsesmedlem

Ejler Brøndum

Sønderholt 32

9560 Hadsund

22852910

embrondum@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jens Jensen-Sønderup

Kvædeparken 38

9500 Hobro

20804996

jens.sonderup@nordjyske.dk

Frivillig, web

Ole Larsen

Lysevej 28, Helberskov

9560 Hadsund

23 20 24 68

ole.byrial@outlook.dk