<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Ordinær generalforsamling den 24. februar 2020

Skrevet tirsdag d. 26. november 2019

Hjerteforeningen Lolland afholder generalforsamling den 24. februar kl. 18.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage (10. februar) før Generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge (17. februar) før Generalforsamling.

Vi serverer guleærter med flæsk, pølse og hamburgerryg. Til dessert er der pandekage med is.

Af hensyn til forplejning, bedes du tilmelde dig senest den 17. februar kl. 12 hos Lene på tlf: 30324021

Sted: Frivilligcenter maribo, Søndre Boulevard 82 A, 4930 Maribo.