<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Lolland

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2024 i Hjerteforeningen – Lolland

Skrevet tirsdag d. 23. januar 2024

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2024 i Hjerteforeningen – Lolland

Kære medlem af Hjerteforeningen på Lolland

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Lolland.

Tirsdag den 20. februar kl. 17:00

Sted: Frivilligcenter Maribo, Søndre Boulevard 82 A, 4930 Maribo. (Grønt lokale)

Generalforsamlingen forløber som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage (06. februar) før Generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge (13. februar) før Generalforsamling.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi håber at møde dig den 20. februar.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved; gule ærter med flæsk, pølse og hamburgerryg. Til dessert er der pandekager med is.

Af hensyn til forplejning, plads mm. bedes du tilmelde dig senest den 06. februar kl. 12:00 til:

Kasserer: Lene Baran

E-mail: [email protected]

Mobil: 30 324 021

Med venlig hilsen

Niels Nielsen

Formand Hjerteforeningen Lolland

E-mail: [email protected]

Mobil: 51 504 907