<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2022 i Hjerteforeningen – Lolland

Skrevet lørdag d. 22. januar 2022

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2022 i Hjerteforeningen – Lolland

Kære medlem af Hjerteforeningen på Lolland

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Lolland.

Mandag den 07. marts kl. 18:30

Sted: Frivilligcenter Maribo, Søndre Boulevard 82 A, 4930 Maribo. (Grønt lokale)

Generalforsamlingen forløber som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage (21. februar) før Generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge (28. februar) før Generalforsamling.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi håber at møde dig den 07. marts.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved; guleærter med flæsk, pølse og hamburgerryg. Til dessert er der pandekager med is.

Af hensyn til forplejning, bedes du tilmelde dig senest den 28. februar kl. 12:00 til:

Kasserer: Lene Baran

E-mail: lenebaran@gmail.com

Mobil: 30 324 021

 

Med venlig hilsen

Niels Nielsen

Formand Hjerteforeningen Lolland

E-mail: nn@nn-construction.dk

Mobil: 51 504 907