<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Indkaldelse til ekstra ordinær Generalforsamling 2022 i Hjerteforeningen – Lolland

Skrevet torsdag d. 17. marts 2022

Indkaldelse til Ekstra ordinær Generalforsamling 2022 i Hjerteforeningen – Lolland

Kære medlem af Hjerteforeningen på Lolland

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den Ekstra ordinære Generalforsamling i Hjerteforeningen Lolland.

Tirsdag den 12. april kl. 16:00

Sted: Frivilligcenter Maribo, Søndre Boulevard 82 A, 4930 Maribo. (Rødt lokale)

Generalforsamlingen forløber iht. stk. 8 i vedtægterne med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning (udgår)
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering (udgår)
  4. Behandling af indkomne forslag (udvidelse af bestyrelsen)
  5. Valg af bestyrelse (udgår)
  6. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage (29. marts) før Generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge (05. april) før Generalforsamling.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi håber at møde dig den 12. april.

Med venlig hilsen

Niels Nielsen

Formand Hjerteforeningen Lolland

E-mail: nn@nn-construction.dk

Mobil: 51 504 907