<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

hjerteforeningen lemvig

Generalforsamling. Endelig dagsorden.

 

Hjerteforeningen Lemvig

indkalder til

Generalforsamling onsdag d. 6. marts 2024 kl. 19.00 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter.

Dagsorden ifølge Hjerteforeningens vedtægter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.

    Gunnar Larsen og Anders Bune er på valg.

    Begge modtager genvalg.

  1. Eventuelt

Evt. forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest onsdag d. 21. februar. [email protected] tlf. 21 75 98 80.

Den endelige dagsorden kan ses på foreningens hjemmeside fra onsdag d. 28. februar.

Der serveres kaffe og brød. P.g.a kaffen bedes du tilmelde dig senest søndag d. 3. marts til formanden.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til en hyggelig aften.                      

Praktiske oplysninger

Sted
Lemvig idræts- og kulturcenter.
Priser
Gratis
Gratis kr.
Kontaktperson
Formand: Gunnar Larsen tlf. 21 75 98 80 Næstformand: Knud Larsen tlf. 51 90 82 57
g.larsen@mail.dk
21759880