<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Lemvig – nu en selvstændig lokalforening

Skrevet fredag d. 12. januar 2018

 

IMG_1197

Hjerteforeningen delt op i tre selvstændige lokalforeninger.

Den forgangne uge markerede en historisk milepæl i Hjerteforeningen Holstebro/Lemvig/Struer. Torsdag den 9. januar blev det vedtaget ved årets generalforsamling, at den nuværende konstellation med at være 3 lokalforeninger under en paraply skulle nedlægges og at der i stedet skulle oprettes tre selvstændige lokalforeninger i hver kommune.

Den tidligere bestyrelse udtaler: ”Hjerteforeningen Holstebro/Lemvig/Struer dækker over et stort geografisk område – så stort, at yderområderne ofte glemmes. Der har flere gange de senere år været talt om en evt. opdeling, så hver by har sin egen forening.

Fordelen vil være, at det bliver lettere at få yderområder i de enkelte kommuner med i arbejdet – evt. via bestyrelsesmedlemmer og få lavet nogle tiltag også der, så de også føler sig som en del af hjerteforeningen. Fordelen er ligeledes, at vi kan få et bedre lokal samarbejde med andre lokale patientforeninger.”

De 3 foreninger vil stadig arbejde tæt sammen om fælles aktiviteter og der vil blive arrangeret fælles foredrag og julefrokost sammen.

Hermed starter en ny epoke for Hjerteforeningen i Holstebro/Lemvig/Struer, der ved den efterfølgende stiftende generalforsamling i Struer fik valgt en bestyrelse med fem medlemmer og en suppleant.

Tirsdag den 16. januar afholdes der så stiftende generalforsamling i Lemvig og her blev en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt ind.

De valgte er:

Ole Skov Larsen – Formand

Gunnar Larsen – Næstformand

Ulla Sørensen – Kasserer

Johannes Vigh

Jens Lomborg

Suppleanter:

Henning Kristensen

Wilfried Schubert

 

Datoen for den stiftende generalforsamling i Holstebro er endnu ikke fastsat og det er fortsat muligt at melde sig som frivillig til at være med til at opstarte en ny bestyrelse i Holstebro.

De nye bestyrelser konstitueres i nær fremtid og er klar til samle stafetten op for fremtidens initiativer. De nye bestyrelser ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med de mange hidtidige samarbejdspartnere. Fremtidens initiativer har vi endnu til gode, men sikkert er det, at noget af det første vi kommer til at se, er landsindsamlingen søndag den 22. april.

Her vil de nu tidligere bestyrelsesmedlemmer sammen med de nyvalgte stå for koordineringen: Det er stadig muligt at melde sig som indsamler, eller som hjælper ved andre arrangementer. Dette, samt information om Hjerteforeningens arbejde i øvrigt, kan man finde information om på hjemmesiden www.hjerteforeningen.dk