<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Lejre

Hvorfor er en Hjertestarter så vigtig?

Skrevet søndag d. 13. marts 2022

Møde i Kulturhuset i Osted, Alfarvejen 13, Osted tirsdag den 22. marts, kl. 17.00

Læge og ph.d. studerende Jesper Svane, Rigshospitalet, vil holde oplæg, hvor
han vil berøre emner som pludselig hjertedød, basal genoplivning ved hjertestop,
brug af Hjertestarter, ligesom han vil redegøre for statistik for overlevelsesraten efter
brug af Hjertestarter, de steder hvor en hjertestarter er tilgængelig. Han vil også kort
berøre, hvordan livet som overlever kan forme sig med evt. psykiske mén.
Hjerteforeningen har den 24. april Landsindsamling.
Her kan man gå sig til en Hjertestarter. Kom og hør, hvordan DU kan være med til at
gøre en forskel ved at melde dig som indsamler. Alle indsamlede midler vil blive
omsat til Hjertestartere. Her i Lejre Kommune kan vi hjælpe hinanden med at få flere
Hjertestartere, især de mindre bysamfund mangler Hjertestartere.
Læs mere om Landsuddelingen på www.gådigtilenhjertestarter.dk hvor du kan
tilmelde dig som indsamler eller som gruppestarter.
Mødet forventes at vare ca. 11⁄2 time. Der serveres en lille forfriskning.
Tilmeld dig gerne mødet på [email protected] eller på tlf. 5094 1938.